top of page

duurzaam ontwerpen en realiseren

Wonen in groen is gezond. De geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden willen we vergezeld laten gaan met vergroening, dat is geen toekomst maar heden. Groenzaam noemen we dat. Een klimaat adaptieve tuin is een tuin die bestand is tegen de huidige en nog veranderende klimatologische omstandigheden. Dan hebben we het over extreme waterval, harde stormen en ook buitengewone koude periodes of lange periodes van hitte en droogte.

We denken graag in ‘natuurinclusief’ ontwerpen waar we aandacht schenken aan groene oplossingen en beleefbare seizoenen waar ruimte is voor spontane natuurlijke processen samengesmolten met het comfort wat u wenst.

ga met ons mee op een groenzame reis

logo paint png.png
bottom of page